Biodling

Vår biodling

Våra bisamhällen är utplacerade vid skog och ängar hos oss i norra Skåne. Andelen odlad mark är ytterst liten vilket vi tycker är bra. Honungen som vi skördar är väldigt smakrik och karaktäristisk eftersom den innehåller mycket nektar från trädens blommor.

Vi bedriver en medelstor biodling på ett småskaligt sätt och…
…skördar honungen vid olika tidpunkter på året
…värmer inte honungen.
…ympar honungen enligt ekobi-metoden, den blir len och krämig
…och tappar upp honungen direkt på burk
…säljer nyslungad flytande honung på sommaren
…använder ekologiska bekämpningsmetoder mot Varroa.