GT-dricka
100 cl

Frisk kolsyrad fläderdryck, perfekt till måltiden eller som läskande törstsläckare.

Endast i gårdsbutiken i Ottarp.

Rabatt vid köp av helt flak.

Beskrivning

Den 23 juli 1896 förliste ångbåten Freja i sjön Fryken. När fartyget bärgades 1994 fann man ett kontrakt där Sunne bryggeri åtar sig att leverera “alla de maltdrycker som å nämnda komma att säljas och användas för egen räkning under år 1896 till nedanstående priser”. Där omnämns bl.a. Godtemplaredricka som såldes för 12 öre 1/1 butelj.

Information hämtad från http://godtemplaredricka.com/